احتمال سرمازدگی کوهنوردان وجود دارد/ خودسرانه اقدام به صعود نکنید

احتمال سرمازدگی کوهنوردان وجود دارد/ خودسرانه اقدام به صعود نکنید
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: احتمال آسیب یا سرمازدگی افراد کوهنورد و کسانی که برای انتقال پیکر جان‌باختگان به قلل دنا مراجعه کردند وجود دارد.

احتمال سرمازدگی کوهنوردان وجود دارد/ خودسرانه اقدام به صعود نکنید

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: احتمال آسیب یا سرمازدگی افراد کوهنورد و کسانی که برای انتقال پیکر جان‌باختگان به قلل دنا مراجعه کردند وجود دارد.
احتمال سرمازدگی کوهنوردان وجود دارد/ خودسرانه اقدام به صعود نکنید

View more posts from this author