احتمال وقوع سیلاب و آبگرفتگی معابر در ایلام/ گردشگران از استقرار در حریم رودخانه‌ها اجتناب کنند

احتمال وقوع سیلاب و آبگرفتگی معابر در ایلام/ گردشگران از استقرار در حریم رودخانه‌ها اجتناب کنند
مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام با هشدار نسبت به احتمال وقوع سیلاب و آبگرفتگی معابر در استان، گفت: گردشگران نوروزی از استقرار در حریم و بستر رودخانه‌ها اجتناب کنند.

احتمال وقوع سیلاب و آبگرفتگی معابر در ایلام/ گردشگران از استقرار در حریم رودخانه‌ها اجتناب کنند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام با هشدار نسبت به احتمال وقوع سیلاب و آبگرفتگی معابر در استان، گفت: گردشگران نوروزی از استقرار در حریم و بستر رودخانه‌ها اجتناب کنند.
احتمال وقوع سیلاب و آبگرفتگی معابر در ایلام/ گردشگران از استقرار در حریم رودخانه‌ها اجتناب کنند

موسیقی روز

خرم خبر

View more posts from this author