احداث چهارشنبه بازار در روستای آبنما بخش مرکزی رودان

احداث چهارشنبه بازار در روستای آبنما بخش مرکزی رودان
بخشدار مرکزی رودان از احداث چهارشنبه بازار در روستای آبنما تا اول مهرماه سال جاری خبر داد.

احداث چهارشنبه بازار در روستای آبنما بخش مرکزی رودان

بخشدار مرکزی رودان از احداث چهارشنبه بازار در روستای آبنما تا اول مهرماه سال جاری خبر داد.
احداث چهارشنبه بازار در روستای آبنما بخش مرکزی رودان

گوشی موبایل

View more posts from this author