احداث 2 پالایشگاه بزرگ نفت در جنوب کشور

احداث 2 پالایشگاه بزرگ نفت در جنوب کشور
استاندار هرمزگان گفت: در راستای طرح مهم سواحل مکران و منطقه جاسک دولت برای دسترسی به آب‌های آزاد، پایانه نفتی در حوزه شرق این استان احداث می‌شود و از سال 97 نیز دو پالایشگاه در این منطقه احداث خواهد شد.

احداث 2 پالایشگاه بزرگ نفت در جنوب کشور

استاندار هرمزگان گفت: در راستای طرح مهم سواحل مکران و منطقه جاسک دولت برای دسترسی به آب‌های آزاد، پایانه نفتی در حوزه شرق این استان احداث می‌شود و از سال 97 نیز دو پالایشگاه در این منطقه احداث خواهد شد.
احداث 2 پالایشگاه بزرگ نفت در جنوب کشور

View more posts from this author