احراز هویت 45 نفر از جانباختگان پرواز تهران ـ یاسوج

احراز هویت 45 نفر از جانباختگان پرواز تهران ـ یاسوج
فرماندار دنا از احراز هویت 45 نفر از جانباختگان سانحه‌ هوایی تهران ـ یاسوج خبر داد.

احراز هویت 45 نفر از جانباختگان پرواز تهران ـ یاسوج

فرماندار دنا از احراز هویت 45 نفر از جانباختگان سانحه‌ هوایی تهران ـ یاسوج خبر داد.
احراز هویت 45 نفر از جانباختگان پرواز تهران ـ یاسوج

View more posts from this author