اختتامیه ششمین نمایشگاه الکامپ در کرمانشاه برگزار شد+تصاویر

اختتامیه ششمین نمایشگاه الکامپ در کرمانشاه برگزار شد+تصاویر
مراسم اختتامیه ششمین نمایشگاه الکامپ با حضور جمعی از مسؤولان استانی در کرمانشاه برگزار شد.

اختتامیه ششمین نمایشگاه الکامپ در کرمانشاه برگزار شد+تصاویر

مراسم اختتامیه ششمین نمایشگاه الکامپ با حضور جمعی از مسؤولان استانی در کرمانشاه برگزار شد.
اختتامیه ششمین نمایشگاه الکامپ در کرمانشاه برگزار شد+تصاویر

View more posts from this author