اختصاص 2 هزار میلیارد ریال برای گازرسانی به مناطق محروم شرق مازندران

اختصاص 2 هزار میلیارد ریال برای گازرسانی به مناطق محروم شرق مازندران
نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس از اختصاص 2 هزار میلیارد ریال برای گازرسانی به روستاها و مناطق محروم شرق مازندران خبر داد.

اختصاص 2 هزار میلیارد ریال برای گازرسانی به مناطق محروم شرق مازندران

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس از اختصاص 2 هزار میلیارد ریال برای گازرسانی به روستاها و مناطق محروم شرق مازندران خبر داد.
اختصاص 2 هزار میلیارد ریال برای گازرسانی به مناطق محروم شرق مازندران

View more posts from this author