اختصاص 700 میلیون تومان برای حفاظت اشتران‌کوه لرستان / بازنگری قانون حفاظت محیط زیست در سطح کشور

اختصاص 700 میلیون تومان برای حفاظت اشتران‌کوه لرستان / بازنگری قانون حفاظت محیط زیست در سطح کشور
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برای حفاظت و هوشمندسازی منطقه زیبای اشتران‌کوه لرستان 700 میلیون تومان اعتبار اختصاص داده شده است.

اختصاص 700 میلیون تومان برای حفاظت اشتران‌کوه لرستان / بازنگری قانون حفاظت محیط زیست در سطح کشور

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برای حفاظت و هوشمندسازی منطقه زیبای اشتران‌کوه لرستان 700 میلیون تومان اعتبار اختصاص داده شده است.
اختصاص 700 میلیون تومان برای حفاظت اشتران‌کوه لرستان / بازنگری قانون حفاظت محیط زیست در سطح کشور

فروش بک لینک

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author