اختلاس یک میلیارد و 600 میلیونی ریالی با پرونده‌سازی در رباط کریم

اختلاس یک میلیارد و 600 میلیونی ریالی با پرونده‌سازی در رباط کریم
فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از دستگیری فردی که با سوءاستفاده از موقعیت شغلی و پرونده‌سازی یک میلیارد و 600 میلیون ریال در رباط کریم اختلاس کرده بود، خبر داد.

اختلاس یک میلیارد و 600 میلیونی ریالی با پرونده‌سازی در رباط کریم

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از دستگیری فردی که با سوءاستفاده از موقعیت شغلی و پرونده‌سازی یک میلیارد و 600 میلیون ریال در رباط کریم اختلاس کرده بود، خبر داد.
اختلاس یک میلیارد و 600 میلیونی ریالی با پرونده‌سازی در رباط کریم

بک لینک رنک 7

bluray movie download

View more posts from this author