اداره حقوقی حافظ منافع مردم باشد

اداره حقوقی حافظ منافع مردم باشد
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر چالوس با اشاره به اینکه اداره حقوقی در هر سازمان به‌منزله دژ محکم برای آن است، گفت: اداره حقوقی باید با پاک‌دستی و تقوای شغلی حافظ منافع مردم شود.

اداره حقوقی حافظ منافع مردم باشد

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر چالوس با اشاره به اینکه اداره حقوقی در هر سازمان به‌منزله دژ محکم برای آن است، گفت: اداره حقوقی باید با پاک‌دستی و تقوای شغلی حافظ منافع مردم شود.
اداره حقوقی حافظ منافع مردم باشد

فروش بک لینک

wolrd press news

View more posts from this author