اداره گمرک دزفول افتتاح می‌شود

اداره گمرک دزفول افتتاح می‌شود
با حضور رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی و معاون اقتصادی استاندار خوزستان گمرک این شهر فردا افتتاح می‌شود.

اداره گمرک دزفول افتتاح می‌شود

با حضور رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی و معاون اقتصادی استاندار خوزستان گمرک این شهر فردا افتتاح می‌شود.
اداره گمرک دزفول افتتاح می‌شود

View more posts from this author