ادامه بارش برف در ارتفاعات دنا و محل سقوط هواپیما

ادامه بارش برف در ارتفاعات دنا و محل سقوط هواپیما
هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از ادامه بارش‌ برف در ارتفاعات دنا و محل سقوط هواپیمای تهران ـ یاسوج خبر داد.

ادامه بارش برف در ارتفاعات دنا و محل سقوط هواپیما

هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از ادامه بارش‌ برف در ارتفاعات دنا و محل سقوط هواپیمای تهران ـ یاسوج خبر داد.
ادامه بارش برف در ارتفاعات دنا و محل سقوط هواپیما

View more posts from this author