ارائه آخرین وضعیت هواپیما هر 2 ساعت یک بار/ سخنگوی واحد عملیات انتخاب شده است

ارائه آخرین وضعیت هواپیما هر 2 ساعت یک بار/ سخنگوی واحد عملیات انتخاب شده است
فرماندار شهرستان سمیرم گفت: آخرین وضعیت عملیات جست‌وجوی هواپیمای سانحه‌دیده تهران-یاسوج هر 2 ساعت یکبار از طریق سخنگوی این عملیات به رسانه‌ها اعلام می‌شود بنابراین هیچ مسؤولی حق اظهار نظر و مصاحبه در این خصوص را ندارد.

ارائه آخرین وضعیت هواپیما هر 2 ساعت یک بار/ سخنگوی واحد عملیات انتخاب شده است

فرماندار شهرستان سمیرم گفت: آخرین وضعیت عملیات جست‌وجوی هواپیمای سانحه‌دیده تهران-یاسوج هر 2 ساعت یکبار از طریق سخنگوی این عملیات به رسانه‌ها اعلام می‌شود بنابراین هیچ مسؤولی حق اظهار نظر و مصاحبه در این خصوص را ندارد.
ارائه آخرین وضعیت هواپیما هر 2 ساعت یک بار/ سخنگوی واحد عملیات انتخاب شده است

View more posts from this author