ارائه آموزش‌های لازم پیشگیری از دیابت به 700 دانش‌آموز گچسارانی

ارائه آموزش‌های لازم پیشگیری از دیابت به 700 دانش‌آموز گچسارانی
مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران گفت: در راستای آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با بیماری دیابت به 700 دانش‌آموز این شهرستان آموزش‌های لازم ارائه شده است.

ارائه آموزش‌های لازم پیشگیری از دیابت به 700 دانش‌آموز گچسارانی

مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران گفت: در راستای آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با بیماری دیابت به 700 دانش‌آموز این شهرستان آموزش‌های لازم ارائه شده است.
ارائه آموزش‌های لازم پیشگیری از دیابت به 700 دانش‌آموز گچسارانی

فروش بک لینک

عکس

View more posts from this author