ارائه 520 هزار نفرساعت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در آذربایجان غربی

ارائه 520 هزار نفرساعت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در آذربایجان غربی
مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای آذربایجان غربی از ارائه 520 هزار نفرساعت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در سه ماه نخست سال جاری در موسسات کارآموزی و آموزشگاه‌های آزاد برای کارجویان و کارآموزان علاقه‌مند به مهارت‌آموزی خبر داد.

ارائه 520 هزار نفرساعت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در آذربایجان غربی

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای آذربایجان غربی از ارائه 520 هزار نفرساعت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در سه ماه نخست سال جاری در موسسات کارآموزی و آموزشگاه‌های آزاد برای کارجویان و کارآموزان علاقه‌مند به مهارت‌آموزی خبر داد.
ارائه 520 هزار نفرساعت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در آذربایجان غربی

wolrd press news

View more posts from this author