ارتش آماده مقابله با تهدیدات است/ دشمن به دنبال امتحان توان رزمی ایران نباشد

ارتش آماده مقابله با تهدیدات است/ دشمن به دنبال امتحان توان رزمی ایران نباشد
معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: برای مقابله با تهدید آماده هستیم و در تمام دوره‌های انقلاب این تهدیدات وجود داشته است.

ارتش آماده مقابله با تهدیدات است/ دشمن به دنبال امتحان توان رزمی ایران نباشد

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: برای مقابله با تهدید آماده هستیم و در تمام دوره‌های انقلاب این تهدیدات وجود داشته است.
ارتش آماده مقابله با تهدیدات است/ دشمن به دنبال امتحان توان رزمی ایران نباشد

View more posts from this author