ارجاع پرونده پیاده‌ راه‌سازی رشت به بازرسی گیلان

ارجاع پرونده پیاده‌ راه‌سازی رشت به بازرسی گیلان
عضو شورای اسلامی شهر رشت گفت: پرونده پیاده راه‌سازی رشت برای مشخص شدن وضعیت هزینه‌کردها به بازرسی گیلان ارجاع شود.

ارجاع پرونده پیاده‌ راه‌سازی رشت به بازرسی گیلان

عضو شورای اسلامی شهر رشت گفت: پرونده پیاده راه‌سازی رشت برای مشخص شدن وضعیت هزینه‌کردها به بازرسی گیلان ارجاع شود.
ارجاع پرونده پیاده‌ راه‌سازی رشت به بازرسی گیلان

فروش بک لینک

bluray movie download

View more posts from this author