از افتتاح 205 کارگاه اقتصاد مقاومتی در طبس تا اعزام 5 هزار نیروی بسیجی به اردوهای جهادی

از افتتاح 205 کارگاه اقتصاد مقاومتی در طبس تا اعزام 5 هزار نیروی بسیجی به اردوهای جهادی
استان خراسان‌جنوبی به عنوان استانی پویا در مدیریت اقتصاد مقاومتی با توجه به شعار سال اقدام به افتتاح 205 کارگاه اقتصاد مقاومتی در طبس کرده است.

از افتتاح 205 کارگاه اقتصاد مقاومتی در طبس تا اعزام 5 هزار نیروی بسیجی به اردوهای جهادی

استان خراسان‌جنوبی به عنوان استانی پویا در مدیریت اقتصاد مقاومتی با توجه به شعار سال اقدام به افتتاح 205 کارگاه اقتصاد مقاومتی در طبس کرده است.
از افتتاح 205 کارگاه اقتصاد مقاومتی در طبس تا اعزام 5 هزار نیروی بسیجی به اردوهای جهادی

خرید بک لینک

خرم خبر

View more posts from this author