از ایستادگی جانانه‌ برادر تا دادن جواب سر بالا به صیاد شیرازی

از ایستادگی جانانه‌ برادر تا دادن جواب سر بالا به صیاد شیرازی
مصطفی احسانی جانباز قطع نخاع از گردن تنها خواسته‌اش از مسؤولان را تعیین تکلیف بیمه و آینده برادرش که پرستارش شده است می‌داند و در خاطراتش از شهید صیاد شیرازی یاد می‌کند که به دلیل بی‌آلایشی وی، جواب سر بالا به سردار داده بود.

از ایستادگی جانانه‌ برادر تا دادن جواب سر بالا به صیاد شیرازی

مصطفی احسانی جانباز قطع نخاع از گردن تنها خواسته‌اش از مسؤولان را تعیین تکلیف بیمه و آینده برادرش که پرستارش شده است می‌داند و در خاطراتش از شهید صیاد شیرازی یاد می‌کند که به دلیل بی‌آلایشی وی، جواب سر بالا به سردار داده بود.
از ایستادگی جانانه‌ برادر تا دادن جواب سر بالا به صیاد شیرازی

بک لینک رنک 5

اس ام اس جدید

View more posts from this author