از تهدید سرسپردگان اجنبی نترسید، جمهوری اسلامی شما را از بند کفر نجات می‌دهد

از تهدید سرسپردگان اجنبی نترسید، جمهوری اسلامی شما را از بند کفر نجات می‌دهد
ملامحمد ذبیحی از ماموستایان شهید اهل سنت کردستان در آخرین خطبه قبل از شهادتش به مردم توصیه کرد: شهادت من حتمی است اما دینتان را حفظ کنید و از تهدید سرسپردگان اجنبی نترسید! بالاخره روزی جمهوری اسلامی می‌آید و بر تمام منطقه حاکمیت می‌یابد و شما را از بند کفر و نفاق نجات خواهد بخشید.

از تهدید سرسپردگان اجنبی نترسید، جمهوری اسلامی شما را از بند کفر نجات می‌دهد

ملامحمد ذبیحی از ماموستایان شهید اهل سنت کردستان در آخرین خطبه قبل از شهادتش به مردم توصیه کرد: شهادت من حتمی است اما دینتان را حفظ کنید و از تهدید سرسپردگان اجنبی نترسید! بالاخره روزی جمهوری اسلامی می‌آید و بر تمام منطقه حاکمیت می‌یابد و شما را از بند کفر و نفاق نجات خواهد بخشید.
از تهدید سرسپردگان اجنبی نترسید، جمهوری اسلامی شما را از بند کفر نجات می‌دهد

View more posts from this author