از دیدار مدیرکل سیاسی استانداری تهران با حیدریان تا طنین‌انداز شدن شعار سال در ورامین

از دیدار مدیرکل سیاسی استانداری تهران با حیدریان تا طنین‌انداز شدن شعار سال در ورامین
دیدار مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری تهران با شهردار ورامین تا فضاسازی شعار «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» در دیار 15 خرداد از جمله اقدامات مدیریت شهری ورامین طی روزهای اخیر است.

از دیدار مدیرکل سیاسی استانداری تهران با حیدریان تا طنین‌انداز شدن شعار سال در ورامین

دیدار مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری تهران با شهردار ورامین تا فضاسازی شعار «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» در دیار 15 خرداد از جمله اقدامات مدیریت شهری ورامین طی روزهای اخیر است.
از دیدار مدیرکل سیاسی استانداری تهران با حیدریان تا طنین‌انداز شدن شعار سال در ورامین

بک لینک

View more posts from this author