از فعالیت شبانه‌روزی 40 ساله دشمنان علیه انقلاب تا احسن‌الحالی دولت‌مردان در ترک اشرافی‌گری

از فعالیت شبانه‌روزی 40 ساله دشمنان علیه انقلاب تا احسن‌الحالی دولت‌مردان در ترک اشرافی‌گری
آیین عبادی سیاسی آخرین نماز جمعه در سال 96 امروز با حضور ملت ولایی و دین‌دار سراسر کشور برگزار شد.

از فعالیت شبانه‌روزی 40 ساله دشمنان علیه انقلاب تا احسن‌الحالی دولت‌مردان در ترک اشرافی‌گری

آیین عبادی سیاسی آخرین نماز جمعه در سال 96 امروز با حضور ملت ولایی و دین‌دار سراسر کشور برگزار شد.
از فعالیت شبانه‌روزی 40 ساله دشمنان علیه انقلاب تا احسن‌الحالی دولت‌مردان در ترک اشرافی‌گری

View more posts from this author