از فعالیت شبانه‌روزی 40 ساله دشمنان علیه انقلاب تا احسن‌الحالی مسؤولان در اجرای عدالت

از فعالیت شبانه‌روزی 40 ساله دشمنان علیه انقلاب تا احسن‌الحالی مسؤولان در اجرای عدالت
آیین عبادی سیاسی آخرین نماز جمعه در سال 96 امروز با حضور ملت ولایی و دین‌دار سراسر کشور برگزار شد.

از فعالیت شبانه‌روزی 40 ساله دشمنان علیه انقلاب تا احسن‌الحالی مسؤولان در اجرای عدالت

آیین عبادی سیاسی آخرین نماز جمعه در سال 96 امروز با حضور ملت ولایی و دین‌دار سراسر کشور برگزار شد.
از فعالیت شبانه‌روزی 40 ساله دشمنان علیه انقلاب تا احسن‌الحالی مسؤولان در اجرای عدالت

View more posts from this author