از مردم‌داری آل‌هاشم تا تجربه پرواز با بالگرد+ تصاویر

از مردم‌داری آل‌هاشم تا تجربه پرواز با بالگرد+ تصاویر
امام جمعه تبریز همزمان با روز نیروی هوایی، پرواز بر فراز تبریز را با بالگرد تجربه کرد.

از مردم‌داری آل‌هاشم تا تجربه پرواز با بالگرد+ تصاویر

امام جمعه تبریز همزمان با روز نیروی هوایی، پرواز بر فراز تبریز را با بالگرد تجربه کرد.
از مردم‌داری آل‌هاشم تا تجربه پرواز با بالگرد+ تصاویر

View more posts from this author