از نرم‌افزار «علم‌السلطان» و کتاب «نشان راه» رونمایی شد

از نرم‌افزار «علم‌السلطان» و کتاب «نشان راه» رونمایی شد
در مراسمی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و شهردار اصفهان و همچنین جمعی از مسئولین شهری و کشوری از نرم‌افزار «علم السطان» و کتاب «نشان راه» که مبتنی بر منویات مقام معظم رهبری بود، رونمایی شد.

از نرم‌افزار «علم‌السلطان» و کتاب «نشان راه» رونمایی شد

در مراسمی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و شهردار اصفهان و همچنین جمعی از مسئولین شهری و کشوری از نرم‌افزار «علم السطان» و کتاب «نشان راه» که مبتنی بر منویات مقام معظم رهبری بود، رونمایی شد.
از نرم‌افزار «علم‌السلطان» و کتاب «نشان راه» رونمایی شد

بک لینک رنک 5

فانتزی

View more posts from this author