از پیش‌بینی گرد و خاک تا انتظار برای گرمای 50 درجه در خوزستان/ روزهای خاطره‌انگیز با رفیق چند ساله!

از پیش‌بینی گرد و خاک تا انتظار برای گرمای 50 درجه در خوزستان/ روزهای خاطره‌انگیز با رفیق چند ساله!
برای پایان این هفته در استان خوزستان ورود دوباره گرد و خاک و افزایش دما تا 50 درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.

از پیش‌بینی گرد و خاک تا انتظار برای گرمای 50 درجه در خوزستان/ روزهای خاطره‌انگیز با رفیق چند ساله!

برای پایان این هفته در استان خوزستان ورود دوباره گرد و خاک و افزایش دما تا 50 درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.
از پیش‌بینی گرد و خاک تا انتظار برای گرمای 50 درجه در خوزستان/ روزهای خاطره‌انگیز با رفیق چند ساله!

سیستم اطلاع رسانی

View more posts from this author