از چشم‌نوازی هنر کرمانی‌ تا مغفول ماندن هنر شال‌بافی در کشور

از چشم‌نوازی هنر کرمانی‌ تا مغفول ماندن هنر شال‌بافی در کشور
نخستین نمایشگاه تخصصی گردشگری و صنایع دستی استان کرمان نمادی از هنر فاخر و منحصر به‌ فرد مردم این دیار است که در آن هنرهایی نظیر شال‌بافی، فرش‌ دست‌بافت و سنگ‌تراشی برای بازدیدکنندگان به تصویر کشیده شده است.

از چشم‌نوازی هنر کرمانی‌ تا مغفول ماندن هنر شال‌بافی در کشور

نخستین نمایشگاه تخصصی گردشگری و صنایع دستی استان کرمان نمادی از هنر فاخر و منحصر به‌ فرد مردم این دیار است که در آن هنرهایی نظیر شال‌بافی، فرش‌ دست‌بافت و سنگ‌تراشی برای بازدیدکنندگان به تصویر کشیده شده است.
از چشم‌نوازی هنر کرمانی‌ تا مغفول ماندن هنر شال‌بافی در کشور

خرید بک لینک

bluray movie download

View more posts from this author