اسامی کشته‌ها و مصدومان حادثه آتش‌سوزی قهوه‌خانه اهواز مشخص شد

اسامی کشته‌ها و مصدومان حادثه آتش‌سوزی قهوه‌خانه اهواز مشخص شد
رئیس مرکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی خوزستان گفت: اسامی کشته‌ها و مصدومان حادثه آتش‌سوزی قهوه‌خانه در منطقه کیان اهواز مشخص شد.

اسامی کشته‌ها و مصدومان حادثه آتش‌سوزی قهوه‌خانه اهواز مشخص شد

رئیس مرکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی خوزستان گفت: اسامی کشته‌ها و مصدومان حادثه آتش‌سوزی قهوه‌خانه در منطقه کیان اهواز مشخص شد.
اسامی کشته‌ها و مصدومان حادثه آتش‌سوزی قهوه‌خانه اهواز مشخص شد

View more posts from this author