استاندار آذربایجان‌غربی درباره اظهارات ضدانقلابی مشاور خود توضیح دهد

استاندار آذربایجان‌غربی درباره اظهارات ضدانقلابی مشاور خود توضیح دهد
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: استاندار آذربایجان‌غربی باید در مورد اظهارات ضدانقلابی مشاور خود مبنی بر مذاکره با گروه‌های تروریستی پاسخ دهد.

استاندار آذربایجان‌غربی درباره اظهارات ضدانقلابی مشاور خود توضیح دهد

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: استاندار آذربایجان‌غربی باید در مورد اظهارات ضدانقلابی مشاور خود مبنی بر مذاکره با گروه‌های تروریستی پاسخ دهد.
استاندار آذربایجان‌غربی درباره اظهارات ضدانقلابی مشاور خود توضیح دهد

View more posts from this author