استاندار بوشهر نحوه خدمت‌رسانی به مسافران نوروزی را بررسی کرد

استاندار بوشهر نحوه خدمت‌رسانی به مسافران نوروزی را بررسی کرد
استاندار بوشهر ضمن سفر به دیلم به همراه جمعی از مسئولان اجرایی استان و شهرستان دیلم از نزدیک در جریان آخرین وضعیت خدمت‌رسانی به مسافران و برنامه‌های نوروزی در این شهر قرار گرفت.

استاندار بوشهر نحوه خدمت‌رسانی به مسافران نوروزی را بررسی کرد

استاندار بوشهر ضمن سفر به دیلم به همراه جمعی از مسئولان اجرایی استان و شهرستان دیلم از نزدیک در جریان آخرین وضعیت خدمت‌رسانی به مسافران و برنامه‌های نوروزی در این شهر قرار گرفت.
استاندار بوشهر نحوه خدمت‌رسانی به مسافران نوروزی را بررسی کرد

بازی آزاد

موبایل دوستان

View more posts from this author