استان بوشهر میزبان 12 شهید گمنام می‌شود

استان بوشهر میزبان 12 شهید گمنام می‌شود
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ‌بوشهر گفت: روز یک‌شنبه هفته آینده، استان بوشهر میزبان پیکر مطهر 12 شهید گمنام است.

استان بوشهر میزبان 12 شهید گمنام می‌شود

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ‌بوشهر گفت: روز یک‌شنبه هفته آینده، استان بوشهر میزبان پیکر مطهر 12 شهید گمنام است.
استان بوشهر میزبان 12 شهید گمنام می‌شود

View more posts from this author