«استعدادیابی»، سیاست اصلی اجرای برنامه‌های اوقات فراغت

«استعدادیابی»، سیاست اصلی اجرای برنامه‌های اوقات فراغت
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان گفت: استعدادیابی را یکی از سیاست‌های اجرای برنامه‌های اوقات فراغت است که به منظور دستیابی به این هدف از حضور مربیان مجرب استفاده می‌شود.

«استعدادیابی»، سیاست اصلی اجرای برنامه‌های اوقات فراغت

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان گفت: استعدادیابی را یکی از سیاست‌های اجرای برنامه‌های اوقات فراغت است که به منظور دستیابی به این هدف از حضور مربیان مجرب استفاده می‌شود.
«استعدادیابی»، سیاست اصلی اجرای برنامه‌های اوقات فراغت

فانتزی

View more posts from this author