استعلام‌های مؤسسه اجرایی کنسرت علیرضا قربانی ناقص بود/ مجوز صادر نشده بود که لغو شود!

استعلام‌های مؤسسه اجرایی کنسرت علیرضا قربانی ناقص بود/ مجوز صادر نشده بود که لغو شود!
معاون مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: ما مجوزی برای کنسرت علیرضا قربانی صادر نکردیم و استعلام‌های این کنسرت کامل نبود.

استعلام‌های مؤسسه اجرایی کنسرت علیرضا قربانی ناقص بود/ مجوز صادر نشده بود که لغو شود!

معاون مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: ما مجوزی برای کنسرت علیرضا قربانی صادر نکردیم و استعلام‌های این کنسرت کامل نبود.
استعلام‌های مؤسسه اجرایی کنسرت علیرضا قربانی ناقص بود/ مجوز صادر نشده بود که لغو شود!

View more posts from this author