استقامت در خط مستقیم ویژگی بارز مرحوم آیت‌الله عبادی بود

استقامت در خط مستقیم ویژگی بارز مرحوم آیت‌الله عبادی بود
نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت: صداقت و استقامت مرحوم عبادی در خط مستقیم باعث شد که آیت‌الله عبادی به خاطر هیچ جریان سیاسی و جلب رضایت دیگران مسیر خود را تغییر ندهد.

استقامت در خط مستقیم ویژگی بارز مرحوم آیت‌الله عبادی بود

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت: صداقت و استقامت مرحوم عبادی در خط مستقیم باعث شد که آیت‌الله عبادی به خاطر هیچ جریان سیاسی و جلب رضایت دیگران مسیر خود را تغییر ندهد.
استقامت در خط مستقیم ویژگی بارز مرحوم آیت‌الله عبادی بود

View more posts from this author