استقبال از نایب قهرمان مسابقات المپیک جهانی/«سارا ادریا» افتخار کهگیلویه و بویراحمد در رقابت‌های کاراته ترکیه

استقبال از نایب قهرمان مسابقات المپیک جهانی/«سارا ادریا» افتخار کهگیلویه و بویراحمد در رقابت‌های کاراته ترکیه
سارا ادریا مدال‌آور مسابقات کاراته المپیک جهانی ناشنوایان همراه با استقبال مسرولان وارد دهدشت شد.

استقبال از نایب قهرمان مسابقات المپیک جهانی/«سارا ادریا» افتخار کهگیلویه و بویراحمد در رقابت‌های کاراته ترکیه

سارا ادریا مدال‌آور مسابقات کاراته المپیک جهانی ناشنوایان همراه با استقبال مسرولان وارد دهدشت شد.
استقبال از نایب قهرمان مسابقات المپیک جهانی/«سارا ادریا» افتخار کهگیلویه و بویراحمد در رقابت‌های کاراته ترکیه

View more posts from this author