استقبال از پیکر مطهر 11 شهید در تبریز

استقبال از پیکر مطهر 11 شهید در تبریز
پیکر مطهر 11 شهید گمنام دوران دفاع مقدس پیش از ظهر شنبه بیست‌وهشتم بهمن‌ماه با استقبال اقشار مختلف مردم و مسئولان استان آذربایجان شرقی از طریق فرودگاه آیت‌الله مدنی وارد تبریز شد.

استقبال از پیکر مطهر 11 شهید در تبریز

پیکر مطهر 11 شهید گمنام دوران دفاع مقدس پیش از ظهر شنبه بیست‌وهشتم بهمن‌ماه با استقبال اقشار مختلف مردم و مسئولان استان آذربایجان شرقی از طریق فرودگاه آیت‌الله مدنی وارد تبریز شد.
استقبال از پیکر مطهر 11 شهید در تبریز

View more posts from this author