استقبال از پیکر مطهر 2 شهید مدافع حرم و وطن در کرمان

استقبال از پیکر مطهر 2 شهید مدافع حرم و وطن در کرمان
پیکر مطهر شهید «عجب‌گل غلامی» شهید مدافع حرم و«مرتضی عسکری‌زاده» شهید مدافع وطن در فرودگاه کرمان مورد استقبال مسؤولان و اقشار مختلف مردم قرار گرفت.

استقبال از پیکر مطهر 2 شهید مدافع حرم و وطن در کرمان

پیکر مطهر شهید «عجب‌گل غلامی» شهید مدافع حرم و«مرتضی عسکری‌زاده» شهید مدافع وطن در فرودگاه کرمان مورد استقبال مسؤولان و اقشار مختلف مردم قرار گرفت.
استقبال از پیکر مطهر 2 شهید مدافع حرم و وطن در کرمان

View more posts from this author