استقبال گسترده دانشجویان از حرکت راهیان نور/ برگزاری برنامه‌های فرهنگی ویژه دانشجویان در یادمان‌های دفاع مقدس

استقبال گسترده دانشجویان از حرکت راهیان نور/ برگزاری برنامه‌های فرهنگی ویژه دانشجویان در یادمان‌های دفاع مقدس
رئیس سازمان بسیج دانشجویی گفت: استقبال از حرکت راهیان‌نور در دانشگاه‌ها زیاد است، به طوریکه توان پشتیبانی از این همه استقبال را نداریم.

استقبال گسترده دانشجویان از حرکت راهیان نور/ برگزاری برنامه‌های فرهنگی ویژه دانشجویان در یادمان‌های دفاع مقدس

رئیس سازمان بسیج دانشجویی گفت: استقبال از حرکت راهیان‌نور در دانشگاه‌ها زیاد است، به طوریکه توان پشتیبانی از این همه استقبال را نداریم.
استقبال گسترده دانشجویان از حرکت راهیان نور/ برگزاری برنامه‌های فرهنگی ویژه دانشجویان در یادمان‌های دفاع مقدس

View more posts from this author