استقرار تیم‌های عملیات ویژه نیروی دریایی در خلیج عدن / خبری از حمله دزدان دریایی نیست

استقرار تیم‌های عملیات ویژه نیروی دریایی در خلیج عدن / خبری از حمله دزدان دریایی نیست
فرمانده نیروی دریایی ارتش از استقرار تیم‌های عملیات ویژه این نیرو در محدوده خلیج عدن، باب‌المندب و دریای سرخ خبر داد.

استقرار تیم‌های عملیات ویژه نیروی دریایی در خلیج عدن / خبری از حمله دزدان دریایی نیست

فرمانده نیروی دریایی ارتش از استقرار تیم‌های عملیات ویژه این نیرو در محدوده خلیج عدن، باب‌المندب و دریای سرخ خبر داد.
استقرار تیم‌های عملیات ویژه نیروی دریایی در خلیج عدن / خبری از حمله دزدان دریایی نیست

فانتزی

View more posts from this author