استقرار 1000 ایستگاه امداد و نجات در کشور/ ارائه خدمت به بیش از یک میلیون مسافر توسط هلال احمر

استقرار 1000 ایستگاه امداد و نجات در کشور/ ارائه خدمت به بیش از یک میلیون مسافر توسط هلال احمر
رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر گفت: بیش از یک هزار پایگاه ثابت و موقت در جاده‌های کشور مستقر شده‌اند و به حادثه‌دیدگان و مسافران ارائه خدمت می‌کنند.

استقرار 1000 ایستگاه امداد و نجات در کشور/ ارائه خدمت به بیش از یک میلیون مسافر توسط هلال احمر

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر گفت: بیش از یک هزار پایگاه ثابت و موقت در جاده‌های کشور مستقر شده‌اند و به حادثه‌دیدگان و مسافران ارائه خدمت می‌کنند.
استقرار 1000 ایستگاه امداد و نجات در کشور/ ارائه خدمت به بیش از یک میلیون مسافر توسط هلال احمر

View more posts from this author