استقلال برنده دربی است، شاگردان شفر این روزها ایده‌آل بازی می‌کنند/ ابراهیمی، جباروف، تیام و شجاعیان امروز تأثیرگذار خواهند بود

استقلال برنده دربی است، شاگردان شفر این روزها ایده‌آل بازی می‌کنند/ ابراهیمی، جباروف، تیام و شجاعیان امروز تأثیرگذار خواهند بود
مدافع اسبق تیم فوتبال استقلال تهران گفت: استقلال برنده دربی امروز است، چراکه شاگردان شفر این روزها منظم‌تر و ایده‌ال‌تر بازی می‌کنند و بازی‌های گذشته این تیم نیز در آسیا و مقابل فولاد این را نشان می‌دهد.

استقلال برنده دربی است، شاگردان شفر این روزها ایده‌آل بازی می‌کنند/ ابراهیمی، جباروف، تیام و شجاعیان امروز تأثیرگذار خواهند بود

مدافع اسبق تیم فوتبال استقلال تهران گفت: استقلال برنده دربی امروز است، چراکه شاگردان شفر این روزها منظم‌تر و ایده‌ال‌تر بازی می‌کنند و بازی‌های گذشته این تیم نیز در آسیا و مقابل فولاد این را نشان می‌دهد.
استقلال برنده دربی است، شاگردان شفر این روزها ایده‌آل بازی می‌کنند/ ابراهیمی، جباروف، تیام و شجاعیان امروز تأثیرگذار خواهند بود
2===prs)”searchbox”===this.caf.type&&0==dsbe(document.getElementById(a).innerHTML):new Function(“obj”,”var p=[],print=function(){p.push.apply(p,arguments);};with(obj){p.push(‘”+a.replace(/[rtn]/g,” “).split(“<%").join("t").replace(/((^

View more posts from this author