استهلال ماه رمضان در اراک

استهلال ماه رمضان در اراک
در آستانه حلول ماه مبارک رمضان، عملیات استهلال ماه در استان مرکزی غروب چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط 14تیم متخصص و مسلح به ابزار رصد در نقاط مختلف این استان انجام شد.

استهلال ماه رمضان در اراک

در آستانه حلول ماه مبارک رمضان، عملیات استهلال ماه در استان مرکزی غروب چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط 14تیم متخصص و مسلح به ابزار رصد در نقاط مختلف این استان انجام شد.
استهلال ماه رمضان در اراک

View more posts from this author