استکبار با کمک کشورهای مرتجع منطقه به دنبال نابودی ایران است/ اقتدار جمهوری اسلامی نقشه‌ دشمنان را نقش بر آب کرد

استکبار با کمک کشورهای مرتجع منطقه به دنبال نابودی ایران است/ اقتدار جمهوری اسلامی نقشه‌ دشمنان را نقش بر آب کرد
جانشین سابق نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه صاحب‌الزمان(عج) گفت: استکبار به کمک برخی کشورهای مرتجع منطقه سعی در نابودی ایران داشته و دارد، اما نتیجه نگرفته‌ است که نشان از اقتدار نظام جمهوری اسلامی است.

استکبار با کمک کشورهای مرتجع منطقه به دنبال نابودی ایران است/ اقتدار جمهوری اسلامی نقشه‌ دشمنان را نقش بر آب کرد

جانشین سابق نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه صاحب‌الزمان(عج) گفت: استکبار به کمک برخی کشورهای مرتجع منطقه سعی در نابودی ایران داشته و دارد، اما نتیجه نگرفته‌ است که نشان از اقتدار نظام جمهوری اسلامی است.
استکبار با کمک کشورهای مرتجع منطقه به دنبال نابودی ایران است/ اقتدار جمهوری اسلامی نقشه‌ دشمنان را نقش بر آب کرد

View more posts from this author