اسلام، ولایت فقیه و حمایت مردم اصول اساسی و علت بقای انقلاب است

اسلام، ولایت فقیه و حمایت مردم اصول اساسی و علت بقای انقلاب است
مسئول دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه بندرلنگه گفت: عواملی که باعث شکل‌گیری انقلاب بوده است در استمرار انقلاب باید باقی بمانند و تحکیم یابند در واقع سه اصل اسلام، ولایت فقیه و حمایت مردم، اصول اساسی و علت بقای انقلاب هستند.

اسلام، ولایت فقیه و حمایت مردم اصول اساسی و علت بقای انقلاب است

مسئول دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه بندرلنگه گفت: عواملی که باعث شکل‌گیری انقلاب بوده است در استمرار انقلاب باید باقی بمانند و تحکیم یابند در واقع سه اصل اسلام، ولایت فقیه و حمایت مردم، اصول اساسی و علت بقای انقلاب هستند.
اسلام، ولایت فقیه و حمایت مردم اصول اساسی و علت بقای انقلاب است

بک لینک رنک 3

دانلود موزیک

View more posts from this author