اسلام ناب همان اسلام اعتدال، استقلال و رحمت برای تمام جامعه است

اسلام ناب همان اسلام اعتدال، استقلال و رحمت برای تمام جامعه است
نماینده ولی‌فقیه در امور اهل سنت شرق کشور گفت: پیامبر(ص) اسلام وهابی، داعشی و سلفی را برای جامعه نیاورد، بلکه ایشان دین خود را دین رحمت می‌دانست و رحمت را برای جامعه به ارمغان آورده است.

اسلام ناب همان اسلام اعتدال، استقلال و رحمت برای تمام جامعه است

نماینده ولی‌فقیه در امور اهل سنت شرق کشور گفت: پیامبر(ص) اسلام وهابی، داعشی و سلفی را برای جامعه نیاورد، بلکه ایشان دین خود را دین رحمت می‌دانست و رحمت را برای جامعه به ارمغان آورده است.
اسلام ناب همان اسلام اعتدال، استقلال و رحمت برای تمام جامعه است

فروش بک لینک

آهنگ جدید

View more posts from this author