اسکان نوروزی بیش از 213 هزار نفر تا پایان روز ششم فروردین در استان کردستان

اسکان نوروزی بیش از 213 هزار نفر تا پایان روز ششم فروردین در استان کردستان
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان گفت: از ابتدای طرح نوروزی تا پایان ششم فروردین جاری 213 هزار و 201 مسافر نوروزی در استان اسکان یافته‌اند.

اسکان نوروزی بیش از 213 هزار نفر تا پایان روز ششم فروردین در استان کردستان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان گفت: از ابتدای طرح نوروزی تا پایان ششم فروردین جاری 213 هزار و 201 مسافر نوروزی در استان اسکان یافته‌اند.
اسکان نوروزی بیش از 213 هزار نفر تا پایان روز ششم فروردین در استان کردستان

View more posts from this author