اسکان 1.35 میلیون مسافر شب‌خواب در اصفهان/ استقبال از ناژوان و شهر رویاها

اسکان 1.35 میلیون مسافر شب‌خواب در اصفهان/ استقبال از ناژوان و شهر رویاها
جانشین رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان گفت: سهم قابل‌ توجهی از آمار بازدید گردشگران نوروزی مربوط به مجموعه تفریحی ناژوان و شهر رویاهاست که با استقبال بسیار خوبی مواجه بوده است.

اسکان 1.35 میلیون مسافر شب‌خواب در اصفهان/ استقبال از ناژوان و شهر رویاها

جانشین رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان گفت: سهم قابل‌ توجهی از آمار بازدید گردشگران نوروزی مربوط به مجموعه تفریحی ناژوان و شهر رویاهاست که با استقبال بسیار خوبی مواجه بوده است.
اسکان 1.35 میلیون مسافر شب‌خواب در اصفهان/ استقبال از ناژوان و شهر رویاها

فروش بک لینک

View more posts from this author