اسکان 146 هزار گردشگر در اقامتگاه‌های نوروزی ایلام

اسکان 146 هزار گردشگر در اقامتگاه‌های نوروزی ایلام
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام گفت: 146 هزار و 170 گردشگر نوروزی در اقامتگاه‌های این استان اسکان یافته‌اند.

اسکان 146 هزار گردشگر در اقامتگاه‌های نوروزی ایلام

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام گفت: 146 هزار و 170 گردشگر نوروزی در اقامتگاه‌های این استان اسکان یافته‌اند.
اسکان 146 هزار گردشگر در اقامتگاه‌های نوروزی ایلام

اتوبیوگرافی

افق

View more posts from this author