اسکان 943 هزار و 944 نفر روز میهمان نوروزی در ستادهای فرهنگیان هرمزگان

اسکان 943 هزار و 944 نفر روز میهمان نوروزی در ستادهای فرهنگیان هرمزگان
مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان از اسکان 943 هزار و944 نفر روز میهمانان نوروزی در مراکز اقامتی ستادهای فرهنگیان استان خبرداد.

اسکان 943 هزار و 944 نفر روز میهمان نوروزی در ستادهای فرهنگیان هرمزگان

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان از اسکان 943 هزار و944 نفر روز میهمانان نوروزی در مراکز اقامتی ستادهای فرهنگیان استان خبرداد.
اسکان 943 هزار و 944 نفر روز میهمان نوروزی در ستادهای فرهنگیان هرمزگان

دانلود آهنگ جدید

سیستم اطلاع رسانی

View more posts from this author