اشتغال‌زایی بیش از 1900 نفری بخش صنایع در کهگیلویه و بویراحمد

اشتغال‌زایی بیش از 1900 نفری بخش صنایع در کهگیلویه و بویراحمد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: در سال 94 مجوزهای صادر شده در بخش صنعت کشور، 326 هزار و 959 فرصت شغلی فراهم کرده که این میزان اشتغالزایی در استان کهگیلویه و بویراحمد، یک‌هزار و 914 نفر بوده است.

اشتغال‌زایی بیش از 1900 نفری بخش صنایع در کهگیلویه و بویراحمد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: در سال 94 مجوزهای صادر شده در بخش صنعت کشور، 326 هزار و 959 فرصت شغلی فراهم کرده که این میزان اشتغالزایی در استان کهگیلویه و بویراحمد، یک‌هزار و 914 نفر بوده است.
اشتغال‌زایی بیش از 1900 نفری بخش صنایع در کهگیلویه و بویراحمد

خرید بک لینک

View more posts from this author